Velkommen til AS Forskaling


hjemmeside
AS Forskaling er en entreprenørbedrift innenfor fagene grunnarbeid og betongarbeid. Me er lokalisert på industriområdet Treaskjæret i Sauda. Bedrifta satsar på små til mellomstore oppdrag og har blant annet brei erfaring med grunn- og betongarbeid for boligar og fritidsboligar.
Bedriften har en sammensatt arbeidstokk kor dei ansatte står for følgande kompetanse:
  • Ingeniørkompetanse
  • Fagbrev maskinfører
  • ADK-1 sertifikater
  • Maskin, kran, lift- og truckførerbevis
  • Lastebilsertifikat
  • Fagbrev sveise- og platearbeider
  • Stillasbygger sertifikat
  • Godkjent opplæringsbedrift
  • Sprengnings sertifikat
  • Fagbrev annlegsmaskin reperatør